sprzedaż • działka • budowlana


zachodniopomorskie • Drawsko Pomorskie


55 000 PLN
12 678 €
11 541 £
14 043 $
  • 1 191
46 zł
11 €
10 £
12 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348 z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) - Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Drawsko Pomorskie.

Lp.1
Adres nieruchomości- ul. Liliowa 78-500 Drawsko Pom.
powiat drawski woj. zachodniopomorskie
Oznaczenie geodezyjne- działka nr 4/19 obręb 0018
Pow. działki w ha- 0,1191 ha
Nr księgi Wieczystej- KO1D/00013418/4
Opis nieruchomości- Działka niezabudowana. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis 12 MN, UT - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, teren usług turystycznych.
Cena wywoławcza- 55.000,00zł + VAT
Uwagi- Przetarg nieograniczony I przetarg dn. 04.07.2019r. 55.000,00 zł

Lp.2
Adres nieruchomości- ul. Liliowa 78-500 Drawsko Pom.
powiat drawski woj. zachodniopomorskie
Oznaczenie geodezyjne- działka nr 4/21 obręb 0018
Pow. działki w ha- 0,1090 ha
Nr księgi Wieczystej- KO1D/00013418/4
Opis nieruchomości- Działka niezabudowana. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis 12 MN, UT - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, teren usług turystycznych.
Cena wywoławcza- 50.000,00zł + VAT
Uwagi- Przetarg nieograniczony I przetarg dn. 04.07.2019r. 50.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41, dnia 29 sierpnia 2019 roku o godz. 1100 w pokoju nr 304.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10.000,- zł. z podaniem numeru działki na dowodzie wpłaty w takim terminie, aby możliwe było stwierdzenie jego zaksięgowania najpóźniej 26 sierpnia 2019 roku. Wpłaty wadium można dokonać przelewem na konto tut. urzędu nr 12 1020 2847 00001702 0009 6602 w PKO BP o/ Drawsko Pomorskie. Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
Uczestnicy przetargu muszą okazać komisji przetargowej ważne dowody osobiste, dowody potwierdzające wpłacenie wadium oraz ewentualne pełnomocnictwa do brania udziału w przetargu w imieniu osoby trzeciej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, najpóźniej 21 dni po przetargu.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.
Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41 w pokoju nr 111.
Uwaga: Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim w dniu 19 lipca 2019r. Ogłoszenie zamieszcza się również na stronie internetowej urzędu www.drawsko.pl , na portalu www.otoprzetargi.pl i w prasie lokalnej „Powiatowa Gazeta Drawska”.
  • powierzchnia: 1191 m2
  • powierzchnia działki: 1191 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek