sprzedaż • działka • budowlana


zachodniopomorskie • Drawsko Pomorskie


70 000 PLN
16 339 €
14 122 £
18 208 $
  • 1 372
51 zł
12 €
10 £
13 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348 z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) - Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Drawsko Pomorskie.

Lp. 1.
Adres nieruchomości ul. Jeleniogórska 78-500 Drawsko Pom. powiat drawski woj. zachodniopomorskie
Oznaczenie geodezyjne działka nr 251/11 obręb 0006
Pow. działki w ha 0,1372 ha
Nr księgi Wieczystej KO1D/00005383/0
Opis nieruchomości
Działka niezabudowana. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis 1.50 MN - projektowane tereny zabudowy jednorodzinnej.
Cena wywoławcza 70.000,00zł + VAT
Uwagi Przetarg nieograniczony

Lp. 2
Adres nieruchomości ul. Jeleniogórska 78-500 Drawsko Pom. powiat drawski woj. zachodniopomorskie
Oznaczenie geodezyjne ziałka nr 251/13 obręb 0006
Pow. działki w ha 0,1362 ha
Nr księgi Wieczystej KO1D/00005383/0
Opis nieruchomości Działka niezabudowana. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis 1.50 MN - projektowane tereny zabudowy jednorodzinnej
Cena wywoławcza 70.000,00zł + VAT
Uwagi Przetarg nieograniczony


Lp. 3
Adres nieruchomości ul. Jeleniogórska 78-500 Drawsko Pom. powiat drawski woj. zachodniopomorskie
Oznaczenie geodezyjne ziałka nr 251/13 obręb 0006
Pow. działki w ha 0,1040 ha
Nr księgi Wieczystej KO1D/00005383/0
Opis nieruchomości Działka niezabudowana. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis 1.50 MN - projektowane tereny zabudowy jednorodzinnej
Cena wywoławcza 60.000,00zł + VAT
Uwagi Przetarg nieograniczony


Lp. 4
Adres nieruchomości ul. Jeleniogórska 78-500 Drawsko Pom.powiat drawski woj. zachodniopomorskie
Oznaczenie geodezyjne ziałka nr 251/13 obręb 0006
Pow.działki w ha 0,1032 ha
Nr księgi Wieczystej KO1D/00005383/0
Opis nieruchomości Działka niezabudowana. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis 1.50 MN - projektowane tereny zabudowy jednorodzinnej
Cena wywoławcza 60.000,00zł + VAT
Uwagi Przetarg nieograniczony

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41, dnia 14 listopada 2019 r. o godz. 1000 w pokoju nr 304.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 12.000,- zł. z podaniem numeru działki na dowodzie wpłaty w takim terminie, aby możliwe było stwierdzenie jego zaksięgowania najpóźniej 11 listopada 2019 roku. Wpłaty wadium można dokonać przelewem na konto tut. urzędu nr 12 1020 2847 00001702 0009 6602 w PKO BP o/ Drawsko Pomorskie. Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
Uczestnicy przetargu muszą okazać komisji przetargowej ważne dowody osobiste, dowody potwierdzające wpłacenie wadium oraz ewentualne pełnomocnictwa do brania udziału w przetargu w imieniu osoby trzeciej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Cena osiągniętaw przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, najpóźniej 21 dni po przetargu.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.
Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41 w pokoju nr 111.
Uwaga: Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży. Działki znajdują się w zasięgu stanowiska archeologicznego.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim w dniu …... października 2019r. Ogłoszenie zamieszcza się również na stronie internetowej urzędu www.drawsko.pl , na portalu www.otoprzetargi.pl i w prasie lokalnej „Powiatowa Gazeta Drawska”.
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń
  • powierzchnia: 1372 m2
  • powierzchnia działki: 1372 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek