• Nieruchomości woj. Zachodniopomorskie

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia 6778m2
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 3 000 000 PLN
 • MiastoKołobrzeg
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy


Nieruchomość przeznaczona pod usługi przy ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu

Prezydent Miasta Kołobrzeg podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu

Kołobrzeg 18 czerwca 2024 r.

GN.6840.1.9.2022.II

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i uchwały Nr LXVIII/1064/23 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2023 roku, Prezydent Miasta Kołobrzeg podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

• Położenie i opis nieruchomości: ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu

• Oznaczenie geodezyjne –

• Nr działki – 10/5

• KW KO1L/00071646/3

• obręb 16

• Powierzchnia w hektarach – 0,6778

• Opis nieruchomości – Działka niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta. Nieruchomość w kształcie trapezu z uskokami. Dojazd z drogi publicznej przez działki stanowiące drogę wewnętrzną. Uzbrojenie techniczne terenu – instalacja wodna w drodze, pozostałe instalacje na nieruchomości sąsiedniej. W północno - zachodnim narożniku przebiega napowietrzna linia energetyczna. Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia.

• Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – U29 o przeznaczeniu: teren zabudowy usługowej; zasady zagospodarowania: budynki usługowe (w tym usług związanych handlem i gastronomią), dopuszcza się: w zakresie usług handlu powierzchnię sprzedaży nie większą niż 2000 m2, powierzchnię zabudowy: nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej, powierzchnię biologicznie czynną: nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej, wskaźnik intensywności zabudowy: nie mniejszy niż 0,1 dla działki budowlanej, nie większy niż 2,0 dla działki budowlanej, wysokość zabudowy: nie większą niż 13,0 m.

◦ Forma zbycia nieruchomości – własność.

◦ Terminy zagospodarowania - 36 miesięcy na rozpoczęcie i 60 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości.

◦ Cena wywoławcza w zł – 3.000.000,- (w tym VAT 23%)

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w ustnym przetargu nieograniczonym.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. osoby którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości na mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, osoby które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości, pozbawione prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercy), ustala się termin złożenia wniosku o zakup nieruchomości do dnia – 5.08.2024 r.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres od 21.06.2024 r. do 11.07.2024 r.

Opracowała: Ewa Pyjek

Z-ca Naczelnika

tel.: 94 35 51 562

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15415183
 • Data publikacji: 3 lipca 2024 11:51 (9 dni temu)

Mapa

Zachodniopomorskie, Kołobrzeg ,
Nieruchomości -

Nieruchomości -

+48XXXXXX598
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka budowlana na sprzedaż - Kołobrzeg

nieruchomosci-zachodnio-pom-24.pl / 15415183

Zdjęcie ogłoszenia -

3 000 000 PLN

443 zł/m2
Kołobrzeg (Zachodniopomorskie, gm. Kołobrzeg)

Nieruchomości -

+48690009598

Główne cechy:

 • Powierzchnia 6778m2

Opis - Działka Budowlana


Nieruchomość przeznaczona pod usługi przy ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu

Prezydent Miasta Kołobrzeg podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu

Kołobrzeg 18 czerwca 2024 r.

GN.6840.1.9.2022.II

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i uchwały Nr LXVIII/1064/23 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2023 roku, Prezydent Miasta Kołobrzeg podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

• Położenie i opis nieruchomości: ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu

• Oznaczenie geodezyjne –

• Nr działki – 10/5

• KW KO1L/00071646/3

• obręb 16

• Powierzchnia w hektarach – 0,6778

• Opis nieruchomości – Działka niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta. Nieruchomość w kształcie trapezu z uskokami. Dojazd z drogi publicznej przez działki stanowiące drogę wewnętrzną. Uzbrojenie techniczne terenu – instalacja wodna w drodze, pozostałe instalacje na nieruchomości sąsiedniej. W północno - zachodnim narożniku przebiega napowietrzna linia energetyczna. Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia.

• Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – U29 o przeznaczeniu: teren zabudowy usługowej; zasady zagospodarowania: budynki usługowe (w tym usług związanych handlem i gastronomią), dopuszcza się: w zakresie usług handlu powierzchnię sprzedaży nie większą niż 2000 m2, powierzchnię zabudowy: nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej, powierzchnię biologicznie czynną: nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej, wskaźnik intensywności zabudowy: nie mniejszy niż 0,1 dla działki budowlanej, nie większy niż 2,0 dla działki budowlanej, wysokość zabudowy: nie większą niż 13,0 m.

◦ Forma zbycia nieruchomości – własność.

◦ Terminy zagospodarowania - 36 miesięcy na rozpoczęcie i 60 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości.

◦ Cena wywoławcza w zł – 3.000.000,- (w tym VAT 23%)

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w ustnym przetargu nieograniczonym.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. osoby którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości na mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, osoby które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości, pozbawione prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercy), ustala się termin złożenia wniosku o zakup nieruchomości do dnia – 5.08.2024 r.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres od 21.06.2024 r. do 11.07.2024 r.

Opracowała: Ewa Pyjek

Z-ca Naczelnika

tel.: +48 94 35 51 562


Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15415183
 • Data publikacji: 3 lipca 2024 11:51 (9 dni temu)