• Nieruchomości woj. Zachodniopomorskie

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia 1071m2
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 400 000 PLN
 • MiastoŚwinoujście
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Gmina Miasto Świnoujście

Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami

ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

tel.XXXXX622, fax.XXXXX995, e-mail:Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 501 /2024

Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia 8 lipca 2024 r.PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej

w Świnoujściu przy ulicy OsiedlowejInformacja o nieruchomości

L.p.
1

Oznaczanie geodezyjne działki
665 obr. 0018

Pow. działki w [m2]
1071

Nr księgi wieczystej
SZ1W
/00053959/8

Cena wywoławcza nieruchomości netto
400 000 zł

Wadium
30 000 złTeren położony w obszarze Natura 2000 – specjalny obszar ochrony siedlisk PLH320019 Wolin i Uznam.

Do granicy działki doprowadzone są sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Działka zadrzewiona, wymagane jest uzyskanie decyzji na wycinkę.

Nieruchomość zbywana jest w stanie istniejącym.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/351/2005 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005r. nr 63) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Przytór Łunowo przedmiotowe działki znajdują się w obszarze o symbolu: 39 MN – teren zabudowy jednorodzinnej.Informacje o przetargu

Przetarg odbędzie się 30.08.2024 roku o godzinie 10.00 - w sali 130 Urzędu Miasta w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego Nr 1/5 (I piętro).O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży - na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23%.Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. wniesienie kwoty wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta w Świnoujściu: PeKaO S. A. – Świnoujście NRXXXXX187- do dnia 26.08.2024 roku. – za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć nieruchomość na którą zostało wpłacone wadium.

2. przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (),

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka;

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

- złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości;

- w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym w protokole z przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, tel.XXXXX-22,XXXXX-12, e-mail: , .Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.Informacje dla Nabywcy

Zawarcie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu, w terminie najpóźniej 30 dni od daty zamknięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości opłaty notarialne, sądowe, podatki itp. ponosi Kupujący. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości winna być odnotowana na koncie dochodów Gminy Miasto Świnoujście: PeKaO S. A. – Świnoujście NRXXXXX933najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.Okazanie granic nieruchomości na koszt Gminy Miasto Świnoujście, nastąpi na wniosek nabywcy złożony w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.

Kontakt:
Urząd Miasta Świnoujście
tel:XXXXX622Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15426711
 • Data publikacji: 9 lipca 2024 18:33 (3 dni temu)

Mapa

Zachodniopomorskie, Świnoujście ,
Urząd Miasta Świnoujście

Urząd Miasta Świnouj...

+48XXXXXX622
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka budowlana na sprzedaż - Świnoujście

nieruchomosci-zachodnio-pom-24.pl / 15426711

Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -

400 000 PLN

Świnoujście (Zachodniopomorskie, gm. Świnoujście)

Główne cechy:

 • Pow. działki 1071m2

Opis - Działka Budowlana

Gmina Miasto Świnoujście

Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami

ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

tel. 91 327 86 22, fax. 91 321 59 95, e-mail: [email protected]Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 501 /2024

Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia 8 lipca 2024 r.PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej

w Świnoujściu przy ulicy OsiedlowejInformacja o nieruchomości

L.p.
1

Oznaczanie geodezyjne działki
665 obr. 0018

Pow. działki w [m2]
1071

Nr księgi wieczystej
SZ1W
/00053959/8

Cena wywoławcza nieruchomości netto
400 000 zł

Wadium
30 000 złTeren położony w obszarze Natura 2000 – specjalny obszar ochrony siedlisk PLH320019 Wolin i Uznam.

Do granicy działki doprowadzone są sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Działka zadrzewiona, wymagane jest uzyskanie decyzji na wycinkę.

Nieruchomość zbywana jest w stanie istniejącym.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/351/2005 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005r. nr 63) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Przytór Łunowo przedmiotowe działki znajdują się w obszarze o symbolu: 39 MN – teren zabudowy jednorodzinnej.Informacje o przetargu

Przetarg odbędzie się 30.08.2024 roku o godzinie 10.00 - w sali 130 Urzędu Miasta w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego Nr 1/5 (I piętro).O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży - na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23%.Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. wniesienie kwoty wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta w Świnoujściu: PeKaO S. A. – Świnoujście NR 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 - do dnia 26.08.2024 roku. – za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć nieruchomość na którą zostało wpłacone wadium.

2. przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl),

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka;

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

- złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości;

- w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym w protokole z przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, tel. 91 327-86-22, 91 327-86-12, e-mail: [email protected], http://www.swinoujscie.pl.Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.Informacje dla Nabywcy

Zawarcie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu, w terminie najpóźniej 30 dni od daty zamknięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości opłaty notarialne, sądowe, podatki itp. ponosi Kupujący. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości winna być odnotowana na koncie dochodów Gminy Miasto Świnoujście: PeKaO S. A. – Świnoujście NR 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.Okazanie granic nieruchomości na koszt Gminy Miasto Świnoujście, nastąpi na wniosek nabywcy złożony w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.

Kontakt:
Urząd Miasta Świnoujście
tel: 91 327 86 22
[email protected]


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)


Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15426711
 • Data publikacji: 9 lipca 2024 18:33 (3 dni temu)